Medlemmer for kirkeåret 2019/2020

Formand: Leif Andresen tlf: 21 77 02 23


Næstformand: Myrna Dohrmann tlf.  mob. 4050 5995


Kirkeværge: Jørgen Møller Pedersen, tlf. 21602995 


Kasserer: Hans Auning-Hansen


Kontaktperson: Karin Rasmussen

 


Øvrige medlemmer:

Carsten Hauerberg (fmd. Kirkeudvalg og Børne-unge udvalg)


Doris Ravn 


Henning Jepsen (fmd. Kirkegårdsudvalg)


Helmuth Misch


Lone Lønholm (formand for Tjenesteboligudvalg)


Kurt Høyer


Erling Duus


Ebbe Ejlertsen (orlov)

Suppleant Ejnar Jerichow Ørkild


Sognepræst Lars Astman Smedemark (kirkebogsførende)


Sognepræst Ulla Elvira Hermann


Sognepræst Kjeld Claudi Rasmussen


Sognepræst Hauke Wattenberg

(Sognepræst for den tyske del af menigheden)


Sekretær: Kordegn Alex Harttung