Beslutningsreferat og bilag MR møde 7. marts 2017 (ekstraordinært)