Christianskirkens Ungdomskor

CHRISTIANSKIRKENS UNGDOMSKOR

Koret er et blandet ungdomskor, som består af unge fra ca.12 år og op til ca. 22 år.

Vi øver torsdag fra kl. 15.30 -17.00 i Christiansgården eller i kirken. Der synges til gudstjenester og ved særlige lejligheder i kirken. Man får løn for at synge til tjenesterne.

Udover at lære og få indblik i de mange smukke salmer og sange, bliver du gennem en- og flerstemmig korsang og motetter også undervist i sangteknik, nodelæsning og hørelære. Desuden vil vi gerne synge sammen med andre kor i Sønderborg og omegn samt deltage i Folkekirkens Ungdomskors arrangementer.

Jeg glæder mig RIGTIG MEGET til at høre fra dig, hvis du har lyst til at synge i kor!

Henvend dig til organist og korleder
Ilona Lobmayer, tlf. 44 12 97 22 el. organist@christianskirken.net