Skole/Kirke

Christianskirkens tilbud til skoler

Jul med julevandring for sognets 0. klasser, særgudstjenester for små og store samt besøg af klasser.  

Påske –Påskevandring for sognets 1. klasser


Kom også gerne med gode ideer, hvis vi skal lave noget i vores egen kirke for DIN klasse.

Der er udarbejdet en brochure med forslag til aktiviteter. Brochuren hentes HER

Besøg i kirken skal aftales forud med kirke- og kulturmedarbejder Trine Høy på tlf. 40 33 71 18 eller kkm@christianskirken.net - der kan naturligvis også aftales besøg med en af  præsterne - se i topmenu under KONTAKT.

I samarbejde med et eller flere andre sogne i provstiet er Christianskirken med til at arrangere:

Jesus på Slottet En oplevelsesdag for 3. klasser i hele Sønderborg Provsti - efter model fra Kolding Provsti. Informationer: Sønderborg Provsti

”Jesus på Slottet” foregår på Sønderborg Slot og afvikles i 3 runder - hver på ca. 2 timer - om formiddagene i samarbejde med Museet. Ideen er at lade eleverne møde en række af personerne i de nytestamentlige fortællinger lyslevende, og at lade slottet danne ramme om dette møde. Projektet er tænkt som et tværfagligt samarbejde mellem lærerne i kristendomskundskab, dansk, musik og billedkunst. Information sendes ud til skolerne / lærere i 2. klasse i foråret.