Kirkens Ansatte

Administrationschef
Kirkegårdsleder Odin Møller

Odin Møller

Christianshuset
Ringgade 98A, 6400 Sønderborg
Telefon 7442 3656
Mail: kirkegaard@christianskirken.net

Kordegn

Alex Harttung

Alex Harttung

Christianshuset,
Ringgade 98A, 6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 39 25  Mail: kordegn@christianskirken.net
Træffes hverdage kl. 9-13

Afløser: Karen Kjærsgaard

Kirke og kulturmedarbejder

Lone Hauch Jepsen

Christiansgården
Ringgade 102B, 6400 Sønderborg
Tlf. 40 33 71 18
mail: kkm@christianskirken.net

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Organist
Ilona Lobmayer

Ilona Lobmayer


Tlf: 44 12 97 22
Mail: organist@christianskirken.net

TRÆFFES IKKE MANDAGE

Kirkesanger

Natalia Jensen

 

_________________________________________________________________________________________________

Kirketjenere  (Kirken)

Gitte Kristensen (vikar)

 

Vibeke Bentzen (vikar)

 

Tlf. 29 67 13 60

Mail: kirketjener@christianskirken.net

Træffes bedst hverdage kl. 8-10 - dog ikke mandag

 

Kirketjener
(Christiansgården)

John Brandt

 

Mail:sognegaard@christianskirken.net 

Tlf. 61 20 86 97

Træffes bedst hverdage kl. 8-10