Kirkens Inventar

Christianskirken er en nyere kirke. Det faste inventar er tiltænkt kirken fra starten og ofte tegnet af en af de arkitekter, som var involveret i byggeriet af kirken. Heraf kan nævnes:

Et af de dominerende aspekter i Christianskirken er 4 malerier af Arne Haugen Sørensen som blev ophængt ved kirkens jubilæum i 2007: 3 er anbragt på kor-væggen bag alteret og 1 på væggen i det nordlige sideskib, sådan at det kan ses, når der foregår dåbshandlinger.                                              

Familien

Nadveren

Korsfæstelsen

Opstandelsen

i muren til venstre en ganske særlig trekant

De er  udført af maleren Knud Lollesgaard. Han har også lavet glasmosaikker i andre kirker, og i forskellige størrelser. Mosaikruderne i Christianskirken sidder dér, hvor der i kirkens første 16 år, 1957-73, var præsteværelse og kistemodtagelse. Dvs. dengang kirken ikke var så stor som den er nu.

I kirkens kor,  er der inde i muren til venstre en ganske særlig trekant. Det er en mosaik lavet af en kendt sønderborger, Fritz Carstensen ("Havbogasse-Carstensen"). Mosaikken er egentlig 3 trekanter + 1: tre som står på siden og én som står på spidsen inde mellem de andre. 

 

Christianskirkens krucifiks er ikke så stort og stammer fra 1300-tallet! Det menes på et tidspunkt at have tilhørt  Rewentlow familien. Krucifikset er foræret til Christianskirken af Karen Louise Reimer. Det bruges i kirken, når der er kirkelige handlinger.

Christianskirkens krucifiks er ikke så stort og stammer fra 1300-tallet!

Prædikestolen er lavet af træ, men anbragt på en sokkel af granit. Præstens ord hviler  på Guds ord, lige som træ-delen hviler på granit-delen. Under lydhimlen hænger en forgyldt due som er en gave til Christianskirken fra  Karen Louise Reimer. 

 

Prædikestolen er lavet af træ, men anbragt på en sokkel af granit.

Prædikestolen er lavet af træ, men anbragt på en sokkel af granit.

Over alteret blev der i 1996 ophængt en due -Helligånden- udført i sølv af Bent Exner

                                               

i 1996 ophængt en due -Helligånden- udført i sølv af Bent Exner

Alfa og Omega

Kristus

Påske

Sol

     

Der findes 4 vinduer med glasmosaik i den ældste del af kirken.

 Christianskirkens døbefont er af granit hugget af 1 stykke med tolv sider der symboliserer de tolv disciple.

 

Prædikestolen er lavet af træ, men anbragt på en sokkel af granit.