Børn, unge og familier

Vi har mange tilbud til børn og unge.

"Krummer i Kirken" er børnegudstjenester med aftensmad. Der fortælles en kort bibelhistorie ved hjælp af dukken Lambert. Bagefter spises buffet. Alle i familien er selvfølgelig velkomne!

Desuden har vi fastelavnsfest og lanternefest for børnefamilier. Læs mere  på linket MENIGHEDSLIV i topmenuen.

En kerneydelse er konfirmationsforberedelsen. Læs mere på linket LIVETS GANG i topmenuen.

Desuden har kirken et kor som organisten leder. Info på linket MENIGHEDSLIV og dernæst på CHRISTANSKIRKENS UNGDOMSKOR.

Præster og kirke- og kulturmedarbejder står for størsteparten af kontakten, der kan bestå i besøg på skolerne og i børnehaver m.m., eller grupper kan tage hen i kirke / sognegård. klik på linket Skole/Kirke for yderligere information.