Kontakt Menighedsråd

Formand:  Erling Duus
tlf: 4032 1864
mail: formand@christianskirken.net

Næstformand: L eif Andresen tlf: 2177 0223

Kirkeværge:  Myrna Dohrmann tlf: 4050 5995

Formand for Kirkeudvalg: Carsten Hauerberg tlf: 20 18 68 72

Formand for kirkegårdsudvalg: Henning Jepsen tlf: 2014 1157

Øvrige medlemmer kan kontaktes via kirkekontoret tlf: 7442 3925