Juniorkonfirmander

Junior konfirmander

3. klasserne på sognets skoler tilbydes et undervisningsforløb, hvor vi sammen går på opdagelse i kirken, fortæller nogle af historierne om Jesus og de historier som Jesus selv fortalte til dem han mødte. Vi synger også nogle kendte salmer og prøver at spille på kirkens store orgel. Hver gang henter vi børnene på skolen, er sammen i kirken og sognegården i 1½ time, og så går børnene selv hjem eller tilbage til skolen. Desuden er der nogle familiegudstjenester som vi gerne vil invitere til, mens vi har børnene til vores juniorkonfirmandforløb: om efteråret er det lanterne- og Luciagudstjenesterne, og om foråret er det fastelavns- og påskegudstjenester.