Bisættelse/Begravelse

I de fleste tilfælde, henvender de nærmeste pårørende sig til en bedemand, som ordner de praktiske foranstaltninger og med præst og kirkekontoret aftaler dato og  tidspunkt for begravelse/bisættelses-handlingen. Præsten vil så kontakte de pårørende for en samtale,

De pårørende til afdøde (eller bedemanden på deres vegne), henvender sig til kirkegårdskontoret  for at aftale begravelsessted.

Pårørende til afdøde kan også henvende sig til kirkekontoret for at aftale begravelse/bisættelse  og  derefter selv digitalt  anmelde dødsfaldet.

Højtideligheden for begravelser/bisættelser kan foregå fra Christianskirken eller Christianskirken Krypt..

__________________

Som hjælp til salmevalg se Den Danske Salmebog Online 

Læs mere på Kirkeministeriets borgerportal

Læs om begravelser/ bisættelser på kristendom.dk eller på folkekirken.dk