Udvalg

Menighedrådets udvalg:

Kirkeudvalg:

Carsten Hauerberg(fmd), Doris Ravn, Hans Auning-Hansen, Lone Lønholm, Leif Andresen samt sognets præster

Tjenesteboligudvalg: 

Henning Kipp (fmd),  Lone Lønholm , Hans Auning-Hansen

Kirkegårdsudvalg: 

Henning Jepsen (fmd.), Doris Ravn, Hans Auning-Hansen, Henning Kipp, Leif Andresen

Børne- og Ungdomsudvalg: 

Carsten Hauerberg (fmd.), Tove Holm, Lone Lønholm, Myrna Dohrmann

Økonomi udvalg: 

Formand, næstformand, kasserer, formand kirkeudvalg, formand kirkegårdsudvalg, formand tjenesteboligudvalg samt sognets fire præster

Valgbestyrelsen: 

Carsten Hauerberg (fmd), Ejnar Jerichow Ørkild, Tove Holm

Oplysninger om møder i udvalgene findes via kontakt til det enkelte udvalg og i det omfang dagsorden og referat vælges offentliggjort.