Navneændring

Papir med mange navne

Navneændring skal ske ved digital henvendelse via borger.dk

Navneændringer for borgere født i Sønderjylland sagsbehandles af fødselskommunen, og for borgere født udenfor Sønderjylland af bopælssognet

Skulle der være nogen tvivlsspørgsmål er man velkommen til at søge råd hos vores kordegn på kordegn@christianskirken.net eller telf. 74 42 39 25