Dåb/Navngivning

Som regel er der dåb på ved højmesserne på søn- eller helligdage. Se evt. gudstjenestelisten.

Hvis barnet er født i Sønderjylland, skal det navngives først. Dette kan ske digitalt på borger.dk. Dette er en forudsætning for at vi kan foretage en dåbshandling.

Hvis man ønsker at få et barn døbt i Christianskirken kan man udfylde denne formular.

Kirkekontoret tager så kontakt for at aftale nærmere. Præsten som skal foretage dåbshandlingen på den relevante søndag,  tager senere kontakt til forældrene for arrangere en personlig samtale inden dåben.

Kordegnen kan oplyse om evt. tvivlsspørgsmål m.h.t. navnelovgivningen og rådgiver gerne.