Medlemmer for kirkeåret 2022/2023

Formand: Erling Duus tlf: 40 32 18 64, mail: formand@christianskirken.net

Erling Duus

Næstformand: Leif Andresen

Leif Andresen

 

Kirkeværge: Myrna Dohrmann tlf.  mob. 4050 5995

Myrna Dohrmann

Kasserer: Hans Auning-Hansen

Hans Auning-Hansen

Kontaktperson: Ejnar Ørkild

 

Øvrige medlemmer:

Carsten Hauerberg (fmd. Kirkeudvalg og Børne-unge udvalg)

Carsten Hauerberg

Doris Ravn 

Doris Ravn

Henning Jepsen (fmd. Kirkegårdsudvalg)

20 14 11 57  henning.jepsen@outlook.com 

Henning Jepsen

Tove Holm

Tove Holm

Lone Lønholm

Lone Lønholm

Henning Kipp   (formand for Tjenesteboligudvalg)

Kurt Høyer

Kurt Høyer

 

Sognepræst Lars Astman Smedemark (kirkebogsførende)

Lars Astman Smedemark

Sognepræst Henrik Dahlin

Sognepræst Karen Møldrup Rasmussen

 

Sognepræst Hauke Wattenberg

(Sognepræst for den tyske del af menigheden)

Hauke Wattenberg

Medarbejderrepræssentant: Thomas Norinder

Thomas Norinder

 

Sekretær: Kordegn Alex Harttung

Alex Harttung